Privacy Policy

Eet Verstandig met Andra, gevestigd aan Hertog jan van Beierenlaan 31, 3244 XH te Nieuwe Tonge. Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Eet verstandig met Andra verwerkt

Eet Verstandig met Andra verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De volgende gegevens verwerken wij:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens die Eet verstandig met Andra verwerkt

Eet verstandig met Andra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-Gezondheid (zoals lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa, buikomtrek, allergieën en diëten.)

Met welk doel en op basis van welke grondslag word de persoonsgegevens verwerkt

Eet verstandig met Andra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van jouw betaling

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Om diensten bij u af te leveren
-Voor het opstellen van een persoonlijke voedingsadvies
-Om uw voortgang te monitoren
-Eet verstandig met Andra verwerkt ook persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte / zorgverzekeraar

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Eet verstandig met Andra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot het moment dat uw geen klant meer bij Eet verstandig met Andra bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eet verstandig met Andra en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eet-verstandig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk binnen vier weken, op uw verzoek . Eet verstandig met Andra wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.o.u

Beveiliging persoonsgegevens

Eet verstandig met Andra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@eet-verstandig.nl. Eet verstandig met Andra heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die u via onze website verstuurt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.
– Beveiligingssoftware op computers, zoals een virusscanner en firewall.
_ Computer is vergrendeld met een wachtwoord